Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS VILNIUJE

ĮSTATYMO PROJEKTAS

 

2017 m.              d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į Lietuvos sostinėje Vilniuje esančios didžiausios Lukiškių aikštės istorinę ir urbanistinę reikšmę bei aplinką, taip pat į jos numatomą valstybinę funkciją,

pritardamas Vyriausybės 1997 m. gegužės 23 d. nutarimo apibrėžtam tikslui – prieš aikštę esantį pastatą Gedimino pr. 40 (buvusieji NKVD, Gestapo ir KGB rūmai) ateityje visiškai perduoti mokslinio centro ir muziejinei šviečiamajai paskirčiai ir sukurti jame Lietuvos laisvės kovų memorialą,

prisimindamas Seimo 1999 m. vasario 11 d. nutarimo „Dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų“ nuostatas,

atkreipdamas dėmesį į šios Seimo kadencijos 2017 m. gegužės 2 d. priimtą rezoliuciją „Dėl neatidėliotinų veiksmų siekiant sutvarkyti Lukiškių aikštę Vilniuje ir pastatyti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memorialą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio progai“, kurioje aiškiai ir nedviprasmiškai pasisakė, jog Lukiškių aikštėje turi būti atidengtas paminklas tautos ir valstybės simboliui Vyčiui,

pabrėždamas tiesioginę Lukiškių aikštės sąsają su okupacinių režimų represijomis ir laisvės kovų istorija,

primindamas jau esančius Lukiškių aikštėje kovų už laisvę memorialinius akcentus –1863-1864 m. sukilėlių egzekucijų atminimo lentą ir akmenį Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo (nežinomo kario) būsimam paminklui, taip pat kartu su Lukiškių aikštės rekonstrukcijos darbais parengtą pamatą Vyčio paminklui,

numatydamas, kad visoje didelėje aikštėje turi atsirasti ne tik memorialinė, bet ir rekreacinė bei piliečių bendravimo zona, per Aukų g. ateityje susieta su Pamėnkalniu (Taurakalniu) bei jo perspektyvine kultūrine funkcija,

atsižvelgdamas, kad iki šiol nėra deramai įvertintas Lukiškių aikštės memorialinis statusas, o aikštės dabartinė būklė neatitinka jos istorinės ir galimos urbanistinės reikšmės,

pripažindamas, kad Lietuvos valstybės ir laisvės kovų simbolis Vytis yra tinkamiausias ir visuomenei priimtiniausias simbolis Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę aukų atminimui įamžinti.

 

priima šį įstatymą.

 

1 straipsnis. Lukiškių aikštės statusas

1. Lukiškių aikštė Vilniuje yra pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė ir formuojama su laisvės kovų memorialiniais akcentais.

 

2 straipsnis. Lukiškių aikštės funkcijos ir memorialiniai akcentai

1. Lukiškių aikštė Vilniuje, kaip istoriškai susiformavusi vientisa, urbanistinė erdvė turi atlikti valstybinę reprezentacinę, Lietuvos laisvės kovotojų memorialinę ir visuomeninę (kultūrinę bei rekreacinę) funkcijas. Projektiniai sprendimai turi apimti ir suderinti šias tris funkcijas.

2. Memorialiniai Lukiškių aikštės akcentai turi apimti ir atspindėti kovas už Lietuvos nepriklausomybę bei žuvusių kovotojų atminimą, 1863-1864 m. sukilėlių egzekucijos vietą ir jų atminimo įamžinimą.

Projektiniai sprendimai turi derėti su Aukų g. 2a veikiančiu Genocido aukų muziejumi ir būti parengti kompleksiškai įvertinus Pamėnkalnio urbanistinių sprendimų perspektyvą.

3. Dominuojančiu Lukiškių aikštės akcentu turi būti joje įrengtas memorialas Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę aukoms ir istorinį Lietuvos laisvės kovų simbolį Vytį vaizduojantis monumentas.

 

3 straipsnis. Pavedimai Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įtraukdama visuomenės, kultūros, akademinės bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų:

1) iki 2018 m. balandžio 31 d.  parengia ir patvirtina memorialo ir Vyčio monumento projektą, pagal kurį Lukiškių aikštė galutinai sutvarkoma ir Lietuvos Laisvės kovos įamžinamos ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d., deramai užbaigiant Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio jubiliejų.

2) metiniame valstybės biudžete numato lėšas, reikalingas šio projekto įgyvendinimui.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                                         

1.   Audronius Ažubalis

 

2.   Arūnas Gumuliauskas

 

3.   Laurynas Kasčiūnas

 

4.   Eugenijus Jovaiša

 

5.   Darius Kaminskas

 

6.   Aušra Papirtienė

 

7.   Arvydas Nekrošius

 

8.   Laimutė Matkevičienė

 

9.   Povilas Urbšys

 

10. Stasys Tumėnas

 

11. Juozas Rimkus

 

12. Guoda Burokienė

 

13. Aurimas Gaidžiūnas

 

14. Jurgis Razma

 

15. Viktoras Rinkevičius

 

16. Petras Nevulis

 

17. Lauras Stacevičius

 

18. Juozas Imbrasas

 

19. Petras Gražulis

 

20. Rimas Andrikis

 

21. Remigijus Žemaitaitis

 

22. Vytautas Kamblevičius

 

23. Irena Degutienė

 

24. Žygimantas Pavilionis

 

25. Valius Ąžuolas

 

26. Mindaugas Puidokas

 

27. Naglis Puteikis

 

28. Rimantas Sinkevičius

 

29. Valentinas Bukauskas

 

30. Rimantė Šalaševičiūtė

 

31. Irena Šiaulienė

 

32. Juozas Varžgalys

 

33. Rima Baškienė

 

34. Ričardas Juška

 

35. Rimantas Jonas Dagys

 

36. Gintarė Skaistė

 

37. Dainius Kreivys

 

38. Sergejus Jovaiša

 

39. Edmundas Pupinis

 

40. Paulius Saudargas

 

41. Arvydas Anušauskas