Projektas

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

Sprendimas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T3-140 „DĖL ATLIEKŲ TURĖTOJŲ, KURIEMS NĖRA GALIMYBĖS TEIKTI ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio     d. Nr.

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 straipsniu, Prienų rajono savivaldybės taryba              n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašą, patvirtintą Prienų rajono  savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T3-140 „Dėl Atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo“:

1. Pripažinti netekusiais galios 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 61, 134, 152, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 192, 196, 201, 205, 208, 361, 355 punktus.

2. Papildyti 366–411 punktais:

366. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

367.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

368.   (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

369.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

370.   (duomenys neskelbtini)   – (duomenys neskelbtini);

371.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini;

372.   (duomenys neskelbtini)   – (duomenys neskelbtini);

373.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

374.     (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

375.   (duomenys neskelbtini)  – (duomenys neskelbtini);

376.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

377.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

378.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

379.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

380.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

381.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

382.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

383.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

384.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

385.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

386.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

387.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

388.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

389.   (duomenys neskelbtini)  – (duomenys neskelbtini);

390.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

391.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

392.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

393.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

394.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

395.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

396.   (duomenys neskelbtini)(duomenys neskelbtini);

397.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

398.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

399.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

400.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

401.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

402.   (duomenys neskelbtini) –  (duomenys neskelbtini);

403.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

404.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

405.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

406.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

407.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

408.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

409.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

410.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini);

411.   (duomenys neskelbtini) – (duomenys neskelbtini).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras