Projektas 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ODONTOLOGIJOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO NR. I-1246 PAKEITIMO

ĮSTATYMO Nr. XIII-2641 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m                        d. Nr.  

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsniu nauja redakcija išdėstyto Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo 3 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Gydytojui odontologui rezidentui mokama pareiginė alga, kuri apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio, nustatyto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme nurodyta tvarka. Jaunesniajam gydytojui odontologui rezidentui taikomas pareiginės algos koeficientas – 8,74, vyresniajam gydytojui odontologui rezidentui – 9,32. Gydytojo odontologo rezidento pareiginė alga mokama iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Odontologijos rezidentūros vietų, į kurias priimtiems asmenims pareiginė alga mokama iš Sveikatos apsaugos ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų, skaičius neturi viršyti tais metais vientisąsias odontologijos studijas turinčių baigti asmenų skaičiaus. Lėšos odontologijos rezidentūros bazėms paskirstomos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Odontologijos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimus ir jų priežiūros tvarką nustato Vyriausybė.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai:                                                              

Aurelijus Veryga

 

Darius Kaminskas

 

Asta Kubilienė

 

Laimutė Matkevičienė

 

Saulius Skvernelis

Ramūnas Karbauskis

Rima Baškienė

Arvydas Nekrošius

Algimantas Kirkutis

Zenonas Streikus

Antanas Vinkus

Irena Šiaulienė

Algirdas Butkevičius

Ingrida Šimonytė

Gabrielius Landsbergis

Irena Degutienė

Kęstutis Bartkevičius

Irina Rozova

Antanas Matulas

Raimundas Martinėlis

Aušrinė Armonaitė

Dovilė Šakalienė

Guoda Burokienė

Vida Ačienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rita Tamašunienė

Dainius Kepenis

Naglis Puteikis

Juozas Varžgalys

Jonas Varkalys

Ričardas Juška