Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL MORGANOS DANIELĖS ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJOS KOMISIJOS PIRMININKĖS PAREIGŲ DĖL NEPASITIKĖJIMO

 

2023 m.                          d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo narių grupės siūlymą atleisti Morganą Danielę iš Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkės pareigų ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 218 straipsnio 4 dalimi,  n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Atleisti Morganą Danielę iš Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkės pareigų  dėl nepasitikėjimo.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

 

Teikia

Seimo narė                                                                  Asta Kubilienė