Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

REZOLIUCIJA

DĖL NETEISĖTOS ir primetamos Rusijos sąjungos BALTARUSIJai

 

2020 m. rugsėjo        d. Nr.

Vilnius

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į 2020 m. rugpjūčio 18 d. rezoliuciją Nr. XIII-3281 “Dėl padėties Baltarusijos Respublikoje po suklastotų Prezidento rinkimų“, kurioje kreipėsi į Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Europos Parlamento vadovus, Europos Sąjungos ir NATO valstybių narių nacionalinius parlamentus ir vyriausybes ragindamas nepripažinti 2020 m. rugpjūčio 9 d. Baltarusijoje suklastotų rinkimų rezultatų, o Aleksandro Lukašenkos legitimiu Baltarusijos vadovu bei pakvietė reikalauti naujų, skaidrių ir demokratines procedūras atitinkančių Baltarusijos prezidento ir parlamento rinkimų;

atkreipdamas dėmesį į nesibaigiantį neteisėto Baltarusijos vadovo prievartą bei smurtą prieš savo piliečius, atsisakymą pradėti su jais dialogą bei paskubomis legitimizuoti savo neteisėtą valdžią mainais į Baltarusijos suvereniteto praradimą bei sąjungą su Rusija,

ragina tarptautinę bendruomenę:

1)   remti Baltarusijos žmonių išrinktos lyderės Svetlanos Cihanouskajos ir jos kvietimu sukurtos Koordinacinės tarybos kaip vienintelių teisėtų baltarusių tautos atstovų reikalavimą, kad šalyje būtų surengti nauji, skaidrūs ir demokratines procedūras atitinkantys parlamento ir prezidento rinkimai;

2)   vertinti bet kokius neteisėto Baltarusijos vadovo Aleksandro Lukašenkos veiksmus vidaus ir užsienio politikoje, kuriais siekiama įteisinti savo valdžią bei sudaryti naujus tarptautinius susitarimus su Rusija, apribojančius baltarusių tautos suverenitetą, kaip nusikaltimą prieš savo tautą, atitinkamai niekinius ir tarptautinės bendruomenės nepripažįstamus - de facto šalies aneksiją;

3)   reikalauti Rusijos Federacijos nesikišti į Baltarusijos vidaus ir užsienio politiką, nepalaikyti neteisėto Baltarusijos vadovo veiksmų bandant sudaryti naujas tarpvalstybines sutartis, kuriomis būtų apribotas baltarusių tautos suverenitetas;

4)   taikyti papildomas sankcijas Rusijos Federacijai bei neteisėto Baltarusijos vadovo atstovams, jeigu bus bandoma neteisėtomis priemonėmis prieš baltarusių tautos valią apriboti šalies suverenitetą;

5)   pasiūlyti baltarusių tautai ir jos teisėtiems atstovams įvairias politines, ekonominės, finansinės, vizų palengvinimo ir kitokias pagalbos priemones, kai šalyje bus įvykdyti nauji, skaidrūs ir demokratines procedūras atitinkantys rinkimai.  

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                                                             

 

 

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai

 

1.   Aušrinė Armonaitė

2. Juozas Bernatonis

3. Rasa Budbergytė

4. Jonas Jarutis

5.   Viktorija Čmilytė-Nielsen

6.   Gediminas Kirkilas

7.   Gabrielius Landsbergis

8. Linas Linkevičius

9.   Žygimantas Pavilionis

10. Viktoras Pranckietis

11. Valerijus Simulik

12. Ingrida Šimonytė

13. Gintaras Vaičekauskas

14. Emanuelis Zingeris