Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

UŽIMTUMO ĮSTATYMO NR. XII-2470 51 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

1 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 51 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) savarankiška veikla nebuvo išregistruota iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo dienos;“.

2. 51 straipsnio 1 dalies 2 punktą pripažinti netekusiu galios.

3. Buvusį 51 straipsnio 1 dalies 3 punktą laikyti 2 punktu.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Seimo nariai                                                                                        Laurynas Kasčiūnas

Gintarė Skaistė