Projektas

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 55 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 55 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

55 straipsnis

Seimą sudaro Tautos atstovai – 71 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu vienmandatėse rinkimų apygardose.

Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių.

Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas.“

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Lietuvos Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia Seimo nariai:

 

1.   Petras Gražulis

 

2.   Rimas Andrikis

 

3.   Juozas Imbrasas

 

4.   Kęstutis Bartkevičius

 

5.   Algimantas Dumbrava

 

6.   Vytautas Kamblevičius

 

7.   Remigijus Žemaitaitis

 

8.   Naglis Puteikis

 

9.   Arvydas Nekrošius

 

10. Vanda Kravčionak

 

11. Kęstutis Pūkas

 

12. Laurynas Kasčiūnas (atšaukė parašą 2017-06-20)

 

13. Zbignev Jedinskij

 

14. Česlav Olševski

 

15. Michal Mackevič

 

16. Leonard Talmont

 

17. Irina Rozova

 

18. Raimundas Martinėlis

 

19. Kazys Starkevičius (atšaukė parašą 2017-06-20)

 

20. Robertas Šarknickas

 

21. Valerijus Simulik

 

22. Stasys Tumėnas

 

23. Arūnas Gumuliauskas

 

24. Laimutė Matkevičienė

 

25. Aurimas Gaidžiūnas

 

26. Aušrinė Norkienė

 

27. Algimantas Kirkutis

 

28. Jaroslav Narkevič

 

29. Zenonas Streikus

 

30. Petras Valiūnas

 

31. Levutė Staniuvienė

 

32. Bronislovas Matelis

 

33. Algis Strelčiūnas (atšaukė parašą 2017-04-05)

 

34. Alfredas Stasys Nausėda

 

35. Valentinas Bukauskas

 

36. Juozas Varžgalys

 

37. Gediminas Vasiliauskas