Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2022 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2023 m.                         d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 7 ir 8 straipsniais, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti pridedamus:

1. Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį;

2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo 2022 metų įvykdymo ataskaitą.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras