ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 

DĖL GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR TURTO ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS

 

2022 m.                              d. Nr.

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.241 straipsnio 1 dalimi, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-236 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo“, 14.4 papunktį, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pavesti Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrui vykdyti pilnamečių asmenų globėjų (rūpintojų) ir turto administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę, vadovaujantis Pilnamečių asmenų globėjų (rūpintojų) ir turto administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės aprašu.

2. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti Pilnamečių asmenų globėjų (rūpintojų) ir turto administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės aprašą.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras