Projektas Nr. XIVP-2448(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO NR. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2023 m.                d. Nr. 

Vilnius

 

1   straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 1 straipsnio 2 dalį naujais 6 ir 7 punktais:

6) vasario 17-oji – Nacionalinė emancipacijos diena;

7) vasario 27-oji – Pasaulinė nevyriausybinių organizacijų diena;“.

2. Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 6–77 punktus laikyti atitinkamai 8–79 punktais.

3. Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 14 punktu:

14) kovo 24 –oji – Nuotoliu dirbančiųjų diena;“.

4. Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 14–79 punktus laikyti atitinkamai 15–80 punktais.

5. Pakeisti 1 straipsnio 2 dalies 74 punktą ir jį išdėstyti taip:

74) lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena, Lietuvių polifoninių dainų – sutartinių diena;“.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Komiteto pirmininkas                                                              Artūras Žukauskas