Projektas

                                                                                                  

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO NR.VIII-2032 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                   d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 6 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) neįgaliųjų ir jų vairuojamų ar neįgalius asmenis vežančių skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtų lengvųjų automobilių;

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                           DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                                                               Justas Džiugelis

                                                                                                                                    Naglis Puteikis