Projektas Nr. XIVP-1715(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL 2024 METŲ PASKELBIMO NATO IR EUROPOS SĄJUNGOS, DAINŲ ŠVENTĖS BEI ANTANO SMETONOS IR SOFIJOS SMETONIENĖS METAIS

 

2022 m.                       d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į istorinės, politinės, sociokultūrinės atminties išsaugojimo svarbą ir valstybei svarbių įvykių, asmenybių, sukakčių atmintinus minėjimus 2024 metais;

įvertindamas tai, kad 2004 m. Lietuva įstojo į Europos Sąjungą ir Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją (NATO), ir tai yra vienas pamatinių valstybės saugumo ir klestėjimo garantų, primenantis visuomenei apie fundamentalų lūžį geopolitikos bei saugumo srityse, Lietuvai tapus visaverte tarptautinių struktūrų, formuojančių šiuolaikinio pasaulio kontūrus ir atsakingų už jų stabilumą, dalimi;

primindamas, kad 1924 m. rugpjūčio 23–25 d. Kaune pirmą kartą buvo surengta Lietuvos Dainų šventė (tuomet – Dainų diena), ir pabrėždamas, kad ši šventė yra svarbi Lietuvos kultūrinės tapatybės dalis, pasižymi išskirtinėmis išraiškos formomis, suburia įvairių sričių ir kartų meno kolektyvus, ugdo visuomenės kūrybines galias, užtikrina tradicijų išsaugojimą ir tęstinumą, taip pat primindamas, kad Dainų ir šokių šventė yra įrašyta į Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą;

atsižvelgdamas į tai, kad 1874 m. rugpjūčio 10 d. gimė Lietuvos Valstybės Tarybos pirmininkas, 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Valstybės Prezidentas Antanas Smetona, atlikęs reikšmingą vaidmenį kuriant modernią valstybę ir moderniai mąstančią tautą, subrandinęs kartą, įsipareigojusią kovoti už Lietuvos valstybingumą ir laisvę; taip pat į tai, kad jo žmona Sofija Chodakauskaitė-Smetonienė buvo aktyvi moterų judėjimo veikėja, visuomenės veikėja, Pirmojo pasaulinio karo metu vadovavusi šalpos ir globos organizacijai, nuo 1919 m. aktyviai dalyvavusi labdaringoje veikloje;

siekdamas pažymėti Lietuvos įstojimo į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją ir Europos Sąjungą 20-metį, Lietuvos Dainų šventės 100-metį ir 150-ąsias Antano Smetonos gimimo metines ir jo žmonos Sofijos Smetonienės nuveiktų darbų svarbą, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2024 metus:

1) NATO ir Europos Sąjungos metais;

2) Dainų šventės metais;

3) Antano Smetonos ir Sofijos Smetonienės metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2023 m. liepos 1 d. parengti NATO ir Europos Sąjungos, Dainų šventės bei Antano Smetonos ir Sofijos Smetonienės metų minėjimų programas ir jas patvirtinti;

2) numatyti lėšų 2024 metų valstybės biudžete Vyriausybės patvirtintoms NATO ir Europos Sąjungos, Dainų šventės bei Antano Smetonos ir Sofijos Smetonienės metų programoms įgyvendinti.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

 

 

Teikia

 

Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas                                                  Artūras Žukauskas