Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

REZOLIUCIJA

DĖL rusijos federacijos istorinio revizionizmo 

2020 m.         mėn.    d.  Nr.  

Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas,

Pažymėdamas, kad 2020-aisias pasaulis mini žiauriausio žmonijos istorijoje, dešimčių milijonų aukų pareikalavusio konflikto – Antrojo pasaulinio karo – 75-ąsias pabaigos metines;

Gerbdamas Antrojo pasaulinio karo dalyvių, kovojusių prieš nacizmą atminimą;

Pažymėdamas, kad 1939-ųjų Molotovo-Ribentropo paktas ir jo Slaptieji protokolai tarp nacistinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos, kuriuos sudarydami nacių ir sovietų totalitariniai režimai pasidalino Centrinę ir Vidurio Europą, buvo viena iš pagrindinių Antrojo pasaulinio karo pradžios priežasčių ir tapo viena iš svarbiausių Holokausto tragedijos prielaidų; 

Pažymėdamas, kad Antrojo pasaulinio karo pabaiga Lietuvai bei kitoms Centrinės ir Rytų Europos valstybėms neatnešė laisvės, o, priešingai, antrąją, penkis dešimtmečius trukusią sovietinę okupaciją, brutalius nusikaltimus žmoniškumui ir totalitarinę priespaudą;

Tvirtai remdamas Lietuvos strateginę partnerę Lenkiją ir kitas valstybes sąjungininkes, kurias Rusijos Federacijos siekia apkaltinti prisidėjus prie Antrojo pasaulinio karo pradžios;

smerkia Rusijos Federacijos vykdomą istorinį revizionizmą ir skleidžiamą dezinformaciją, kuria neigia Sovietų Sąjungos, kaip vienos iš pagrindinių Antrojo pasaulinio karo iniciatorių, vaidmenį, siekiant jį perkelti agresijos aukoms ir pateisinti 1939-ųjų Molotovo-Ribentropo paktą ir jo Slaptuosius protokolus, kurių vaidmuo, pasmerkiant Centrinę ir Rytų Europą okupacijos ir priespaudos dešimtmečiams, yra įrodytas istorinių šaltinių;  

kreipiasi į Europos Parlamentą, Centrinės ir Rytų Europos valstybių parlamentus, tarptautines organizacijas ir  tarptautinę bendruomenę kviesdamas nesitaikstyti ir drauge priešintis Rusijos Federacijos vykdomam istoriniam revizionizmui ir skleidžiamai dezinformacijai;    

pabrėžia, kad Rusijos Federacijos vykdomas istorinis revizionizmas ir skleidžiama dezinformacija yra taip pat skirta pateisinti dabartinę agresyvią politiką ir agresiją prieš kaimynines valstybes, skatinti nepasitikėjimą tarp Vakarų bendruomenės, skaldyti Europos Sąjungą ir NATO;

kviečia Lietuvos, regiono ir pasaulio akademinę bendruomenę, pilietinę visuomenę tęsti totalitarinių režimų nusikaltimų žmonijai tyrimus, tirti istorinius faktus ir skleisti tiesą siekiant, kad tokios tragedijos niekuomet nepasikartotų.     

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                             Linas Antanas Linkevičius