Projektas XIIP-4142(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

EURO ĮVEDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮSTATYMO NR. XII-828 29 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XII-2104 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2016 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 d.

2. Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo (toliau – Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas) pažeidimų, dėl kurių protokolai surašyti iki 2016 m. rugsėjo 1 d., teisena vyksta, Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 29 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytos administracinės nuobaudos parenkamos ir baudų dydžiai nustatomi bei nutarimai skirti administracines nuobaudas vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu.

3. Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo pažeidimų, dėl kurių protokolai surašyti po 2016 m. rugsėjo 1 d., teisena vyksta, Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 29 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytos administracinės nuobaudos parenkamos ir baudų dydžiai nustatomi bei nutarimai skirti administracines nuobaudas vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

 

Respublikos Prezidentas