Projektas

 

 

 

 

 

NUTARIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M.  RUGSĖJO 22 D. NUTARIMO
NR. XIII- 3289„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO iX (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. rugsėjo 22 d. Nr. XIII-3289 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos IV skyrių ,,Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų ir Lietuvos Respublikos Seimo narių siūlomi teisės aktų projektai“ punktu 111:

 

„“

XIIIP-4796

Socialinių įmonių įstatymo

Nr. IX-2251 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai

Seimo nariai“

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                                                             

 

 

Teikia: Seimo narys Jonas Varkalys