Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAs

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 242 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

2018 m.                   d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 242 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 242 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nutarimas dėl asmens pašalinimo iš pareigų (ar Seimo nario mandato panaikinimo) priimamas atviru Seimo narių balsavimu ir laikomas priimtu, jei už jį balsavo ne mažiau kaip 3/5 visų Seimo narių.“

 

 

Seimo Pirmininkas

                                                                                                                                                           

 

 

Teikia:

Seimo narys                                                                                         Justas Džiugelis