Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2016 M. LAPKRIČIO 22 D. NUTARIMO Nr. XIII-33 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo  d. Nr. XIII-

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

1 straipsnis.

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

1 straipsnis.

Sudaryti Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisiją iš 9 narių.“

 

2 straipsnis.

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

2 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisiją:

1) Petras Čimbaras;

2) Juozas Imbrasas;

3) Ričardas Juška;

4) Gintautas Kindurys;

5) Česlav Olševski;

6) Edmundas Pupinis;

7) Juozas Rimkus;

8) Egidijus Vareikis;

9) Juozas Varžgalys.“

 

 

Seimo Pirmininkas

 

teikia:

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                                  R.Baškienė