ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-204 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                            d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 5 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu:

1.1. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. Kultūros skyrius, atsižvelgdamas į Kultūros tarybos protokolo išvadą, rengia Savivaldybės mero potvarkio projektą dėl stipendijų skyrimo.“

1.2. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25. Stipendijos skiriamos Savivaldybės mero potvarkiu.“

1.3. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

34. Paraiškos, vertinimo lapo, sutarties, ataskaitos formos tvirtinamos Savivaldybės

mero potvarkiu.“

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso nuostatų patvirtinimo“ 2 punktą.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras