Projektas Nr. XIVP-3002(2)

 

Lietuvos Respublikos

TRAKŲ RAJONO, VILNIAUS MIESTO IR VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBIŲ TERITORIJŲ RIBŲ KEITIMO

Įstatymas

 

Nr. 

Vilnius

 

1 straipsnis. Trakų rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimas

1. Šiuo įstatymu keičiamos Trakų rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių teritorijų ribos pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ribų keitimo planą (priedas).

2. Trakų rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių teritorijoms priskiriami ir iš šių savivaldybių teritorijų išskiriami sklypai, pažymėti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ribų keitimo plane priskiriamų ir išskiriamų teritorijų plotų eksplikacijoje (Nr. 1-147).

 

2 straipsnis. Keičiamų Trakų rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių teritorijų ribos

Keičiamų Trakų rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių teritorijų ribos nustatomos pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ribų keitimo plano tekstinę dalį (Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ribų aprašymą).

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus rajono savivaldybė iki 2023 m. gruodžio 31 d. perduoda viena kitai pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą perskirstomose teritorijose pradėtų ir nebaigtų statinių projektavimo ir teritorijų planavimo procesų dokumentus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu

komiteto pirmininkas                                                                                      Ričardas Juška