Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

REZOLIUCIJA

 

DĖL LR SEIMO REZOLIUCIJOS, PAREMIANČIOS VISUOTINĮ SUSITARIMĄ DĖL SAUGIOS, TVARKINGOS IR REGULIARIOS MIGRACIJOS ATŠAUKIMO IR LIETUVOS PARAŠO PO JA   JUNGTINIŲ TAUTŲ  GENERALINĖJE  ASAMBLĖJOJE ATŠAUKIMO

 

 

 

2021 m. liepos 27 d. Nr.

 

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

 

atsižvelgdamas į tai, kad LR Seimas 2018 m. gruodžio 4 d. priimdamas rezoliuciją „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“, kuria iš esmės Lietuvos valstybės vardu palaimino prieštaringai vertinamą taip vadinamą Globalios migracijos paktą (toliau  - Paktas) neturėjo šio Pakto vertimo į lietuvių kalbą

 

atkreipdamas dėmesį į tai, kad Lietuvos vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas Vyriausybės vardu Jungtinių Tautų Generalinėje asamblėjoje Marakeše 2018 m. gruodžio 10 d. šį Paktą pasirašė remdamasis būtent aukščiau minėta Seimo rezoliucija,

 

konstatuodamas, kad būtent ši
2018 m. gruodžio 4 d. Seimo rezoliucija ir jos pagrindu Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasirašytas minėtas Paktas neleidžia prieš ekonominius migrantus, apsimetančius karo pabėgėliais, taikyti baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą sienos perėjimą,

NUSPRENDŽIA:

1. Atšaukti LR Seimo 2018 m. gruodžio 4 d. priimtą rezoliuciją „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“;

2. Pasiūlyti, kad LR Vyriausybė nedelsiant įpareigotų Vidaus reikalų ministrę Agnę Bilotaitę atšaukti ankstesnio VRM ministro E. Misiūno parašą po Jungtinių Tautų Generalinėje asamblėjoje Marakeše 2018 m. gruodžio 10 d. patvirtintu Globalios migracijos paktu ir tuoj pat pradėtų taikyti baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą sienos perėjimą.

 

Seimo Pirmininkė

 

Teikia Seimo nariai

 

Petras Gražulis

 

Valdemaras Valkiūnas