Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO NR. I-464 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

ĮSTATYMAS

 

 

 

2019 m.                              d. Nr.

 

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 10 straipsnio 4 dalį  ir ją išdėstyti taip:

 

4. Ministro atsistatydinimą priima Respublikos Prezidentas. Ministras laikomas atsistatydinusiu nuo Respublikos Prezidento dekreto įsigaliojimo dienos. Respublikos Prezidentas gali pavesti ministrui eiti pareigas, kol Ministro Pirmininko teikimu bus paskirtas naujas ministras. Ministras Pirmininkas ne vėliau kaip per 15 dienų pateikia Respublikos Prezidentui naują ministro kandidatūrą.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

Teikia

 

 

Seimo nariai                                                                                        Julius Sabatauskas

 

 

Algirdas Sysas