Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO 2018 M. RUGSĖJO 18 D. NUTARIMO NR. XIII-1482 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO V (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“

PAKEITIMO

 

 

2018 m. lapkričio d. Nr. XIII-1510

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a :

 

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos IV skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“ 145 punktu:

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

„145.

 

XIIIP-2762

Reklamos įstatymo Nr.VIII-1871 19, 21, 24, 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

V.Sinkevičius

V.Sinkevičius“

 

 

 

Seimo Pirmininkas 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                    Virginijus Sinkevičius