Projektas XIIIP-3492(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                                    d. Nr.  

 

1 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 43 punktą ir jį išdėstyti taip:

43) miškų urėdijos valstybiniai miškų pareigūnai – dėl šio kodekso 110, 112, 114 straipsniuose, 247 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dalyse, 256, 261, 264, 270, 271, 272, 273, 274, 275 straipsniuose, 276 straipsnio 1, 2, 5, 6, 7, 8 dalyse, 277, 278, 279, 280, 282, 283 straipsniuose, 284 straipsnio 1, 3, 4 dalyse, 286, 290, 305, 364 straipsniuose, 426 straipsnio 4 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas