Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SAFE COMMUNITY“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO

 

2023 m.                                 d. Nr.

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 14 punktu,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 papunkčiu, įgyvendindama Žemės nuomos mokesčio ir priedo už valstybinės žemės nuomą ir naudojimą apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl Žemės nuomos mokesčio ir priedo už valstybinės žemės nuomą ir naudojimą apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1.1 papunkčiu, 47 punktą, taip pat įgyvendindama Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu, 9.5 papunktį, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Safe community“ 2023-07-27 prašymą „Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ ir Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2023-08-02 raštą Nr. 40-S-8484 „Dėl privataus subjekto UAB „Safe community“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Atleisti uždarąją akcinę bendrovę „Safe community“ (kodas 306195250) 2023–2026 metų laikotarpiu nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio už strateginę reikšmę turinčiam projektui įgyvendinti naudojamą 1,2862 ha ploto žemės sklypo dalį Purienų g. 48, Šiauliuose, Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto sąskaita.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniams teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras