Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PETICIJŲ KOMISIJOS 2023 M. LAPKRIČIO 15 D. IŠVADOS NR. 250-I-30

 

2023 m.              d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinio įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, nutaria:

 

1 straipsnis.

Pritarti Seimo Peticijų komisijos 2023 m. lapkričio 15 d. išvadai Nr. 250-I-30 netenkinti pareiškėjo peticijoje pateikto siūlymo pakeisti Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 23 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3203 pakeitimo įstatymo
Nr. XIII-3395 (toliau – Įstatymas) 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo 23 straipsnio 2 dalį ir Įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, nustatant, kad viena iš senatvės pensijos dydžio nemažinimo sąlygų – ne ilgesnis kaip 3 metų išankstinės senatvės pensijos gavimo laikotarpis – būtų skaičiuojamas pilnais mėnesiais.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikia

Peticijų komisijos pirmininkas                                                            Edmundas Pupinis