ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS  KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. birželio       d. Nr.

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4, 5 punktais, 17 straipsnio 8 dalimi, 24 straipsniu  ir Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos opozicijos 2023-05-04 raštą „Dėl kandidatų siūlymo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sudaryti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023–2027 metų kadencijai tokios sudėties Šiaulių miesto savivaldybės antikorupcijos komisiją (toliau – Komisija):

Vladas Artūras Balsys – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Jonas Bartkus – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Gediminas Beržinis Beržinskas – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Diana Cibulskienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Egidijus Jankauskas – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Vytautas Jušku – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Violeta Laugalienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Gintautas Lukošaitis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Justas Niauronis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Juozas Pabrėža – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;         

Nijolė Prascevičienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Antanas Sireika – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Gintautas Sitnikas – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Stasys Trijonis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Edvardas Žakaris – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Aurimas Žvinys – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys.

2. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatus (pridedama).

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimą Nr. T-315 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras