Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-2223 PAPILDYMO 401, 1221, 1222, 1223, 1224 STRAIPSNIAIS IR 47 straipsnio ir PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                                  d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 401 straipsniu

Papildyti Įstatymą 401 straipsniu:

401 straipsnis. Turto konfiskavimas

Turto konfiskavimas – tai priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas pažeidėją ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotas gali būti tik turtas, kuris yra pažeidėjo nuosavybė ir buvo nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas. Turto konfiskavimas yra poveikio priemonė skiriama kartu su ekonomine sankcija. Paimtas turtas iki bylos dėl ekonominės sankcijos su konfiskavimu skyrimo išnagrinėjimo saugomi pareigūnų, kuriems suteikta teisė paimti turtą nustatytose vietose, o išnagrinėjus bylą, remiantis priimtu nutarimu, konfiskuotas turtas bylą nagrinėjančio pareigūno nutarimu realizuojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Turto konfiskavimas gali būti skiriamas, kai tai numatyta šio Įstatymo 1221 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dalyse, 1222 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse, 1223 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dalyse, 1224 straipsnio 3, 4, 5, 6 dalyse nustatančiuose atsakomybę už asmens padarytą veiką.

Turto konfiskavimo atveju surašomas jų paėmimo protokolas arba tai įrašoma juridinio asmens padaryto pažeidimo protokole.“

 

2 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 47 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

47 straipsnis. Rašytinis įspėjimas

Nustačius šio įstatymo 55 straipsnio 5 dalyje, 57 straipsnio 1, 3, 5 dalyse, 76 straipsnio 1 dalyje, 93 straipsnio 1, 4 dalyse, 94 straipsnio 1, 4 dalyse, 107 straipsnio 1 ir 4 dalyse, 109 straipsnio 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20 dalyse, 112 straipsnio 1 dalyje, 1221 straipsnio 5 dalyje, 1223 straipsnio 5 dalyje, 1224 straipsnio 1 dalyje numatytus pažeidimus, juridinis asmuo įspėjamas raštu ir jam nustatomas protingas terminas nustatytiems pažeidimams pašalinti, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 kalendorinės dienos ir ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų. Išimtiniais atvejais pagal motyvuotą juridinio asmens prašymą, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes, terminas nustatytam pažeidimui pašalinti gali būti vieną kartą pratęstas, tačiau ne daugiau kaip 15 kalendorinių dienų.

Kai šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose straipsniuose numatyti pažeidimai nustatomi juridinio asmens įgalioto atstovo akivaizdoje, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas įspėjimas įteikiamas jam pasirašytinai, kitais atvejais – siunčiamas registruotu laišku Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą korespondencijos įteikimo adresą, arba elektroniniu paštu Juridinių asmenų registre nurodytu elektroninių siuntų pristatymo adresu.

Jeigu per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pažeidimas nepašalinamas, pradedama bylos dėl ekonominės sankcijos skyrimo teisena.“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 1221 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1221 straipsniu:

1221 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už laukinių augalų ir grybų išteklių naudojimo reikalavimų pažeidimą

Laukinių augalų ar grybų, jų dalių žalojimas ir naikinimas arba šių augalų ar grybų, jų dalių rinkimas ar paėmimas iš aplinkos arba šių augalų ar grybų, jų dalių ar gaminių iš jų įgijimas, laikymas, perdirbimas, gabenimas ar kitoks naudojimas, laukinių augalų ar grybų ar jų augaviečių žalojimas ar naikinimas pažeidžiant nustatytą tvarką užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

Laukinių augalų ar grybų, jų dalių žalojimas ir naikinimas arba šių augalų ar grybų, jų dalių rinkimas ar paėmimas iš aplinkos, laukinių augalų ar grybų augaviečių žalojimas ar naikinimas valstybiniame rezervate, valstybiniame draustinyje, valstybiniame parke, biosferos rezervate, biosferos poligone ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje pažeidžiant nustatytą tvarką užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą keturių šimtų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

Prekyba laukiniais augalais ir grybais, jų dalimis ar gaminiais iš jų pažeidžiant nustatytą tvarką, turint teisėtą laukinių augalų ir grybų, jų dalių ar gaminių iš jų įsigijimą patvirtinančius dokumentus, jeigu tokius dokumentus privaloma turėti, po rašytinio įspėjimo užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

Prekyba laukiniais augalais ar grybais, jų dalimis ar gaminiais iš jų pažeidžiant nustatytą tvarką, neturint laukinių augalų ar grybų, jų dalių ar gaminių iš jų teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų, jeigu tokius dokumentus privaloma turėti, užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki dviejų tūkstančių šešių šimtų eurų.

Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą devynių šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

Laukinių augalų ar grybų introdukcija, reintrodukcija ar perkėlimas pažeidžiant nustatytą tvarką užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių, laukinių augalų ar grybų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimas. Už šio straipsnio 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas pažeidimo padarymo įrankių, priemonių konfiskavimas ir privaloma skirti laukinių augalų ar grybų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimą.“

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 1222 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1222 straipsniu:

1222 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už saugomų rūšių naudojimo reikalavimų pažeidimą, saugomų rūšių augaviečių ar radaviečių žalojimą ar naikinimą, nustatytų apsaugos reikalavimų nevykdymą

Saugomų rūšių augalų ar grybų, jų dalių žalojimas, naikinimas arba šių augalų ar grybų, jų dalių rinkimas, paėmimas iš aplinkos arba šių augalų ar grybų, jų dalių ar gaminių iš jų įgijimas, laikymas, perdirbimas, gabenimas ar kitoks naudojimas, išskyrus prekybą, pažeidžiant Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo ar kitų saugomų rūšių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

Saugomų rūšių augalų ar grybų, jų dalių žalojimas ir naikinimas arba šių augalų ar grybų, jų dalių rinkimas ar paėmimas iš aplinkos pažeidžiant Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo ar kitų saugomų rūšių augalų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus valstybiniame rezervate, valstybiniame draustinyje, valstybiniame parke, biosferos rezervate, biosferos poligone ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki trijų tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio devynių šimtų iki keturių tūkstančių penkių šimtų eurų.

Saugomų rūšių augalų ar grybų augaviečių žalojimas ar naikinimas užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

Šio straipsnio 8 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Saugomų rūšių augalų ar grybų augaviečių žalojimas ar naikinimas valstybiniame rezervate, valstybiniame draustinyje, valstybiniame parke, biosferos rezervate, biosferos poligone ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių trijų šimtų eurų.

Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki keturių tūkstančių penkių šimtų eurų.

Saugomų rūšių gyvūnų gaudymas, žalojimas, naikinimas, trikdymas arba šių gyvūnų, jų dalių paėmimas iš aplinkos, šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įgijimas, perdirbimas, gabenimas, veisimas ar kitoks naudojimas, išskyrus prekybą, pažeidžiant Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo ar kitų saugomų rūšių gyvūnų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki trijų tūkstančių šešių šimtų eurų.

Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių penkių šimtų eurų.

Saugomų rūšių gyvūnų gaudymas, žalojimas, naikinimas, trikdymas arba šių gyvūnų, jų dalių paėmimas iš aplinkos pažeidžiant Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo ar kitų saugomų rūšių gyvūnų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus valstybiniame rezervate, valstybiniame draustinyje, valstybiniame parke, biosferos rezervate, biosferos poligone ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki penkių tūkstančių devynių šimtų eurų.

Šio straipsnio 11 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki šešių tūkstančių devynių šimtų eurų.

Saugomų rūšių gyvūnų veisimosi vietų naikinimas užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

Šio straipsnio 13 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki penkių tūkstančių eurų.

Saugomų rūšių gyvūnų veisimosi vietų naikinimas valstybiniame rezervate, valstybiniame draustinyje, valstybiniame parke, biosferos rezervate, biosferos poligone ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių penkių šimtų eurų.

Šio straipsnio 15 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Saugomų rūšių apsaugos reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 17 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki dviejų tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

Saugomų rūšių apsaugos reikalavimų pažeidimas valstybiniame rezervate, valstybiniame draustinyje, valstybiniame parke, biosferos rezervate, biosferos poligone ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio trijų šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

Šio straipsnio 19 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti saugomų rūšių, jų dalių ar gaminių konfiskavimą.“

 

5 straipsnis. Įstatymo papildymas 1223 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1223 straipsniu:

1223 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už laukinių gyvūnų išteklių naudojimo reikalavimų pažeidimą

Laukinių gyvūnų gaudymas, žalojimas, naikinimas, trikdymas arba šių gyvūnų ar jų dalių paėmimas iš aplinkos arba šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įgijimas, perdirbimas, gabenimas ar kitoks naudojimas arba šių gyvūnų veisimosi vietų naikinimas, žalojimas ar kitoks naudojimas užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

Laukinių gyvūnų gaudymas, žalojimas, naikinimas, trikdymas ar šių gyvūnų ar jų dalių paėmimas iš aplinkos arba šių gyvūnų veisimosi vietų naikinimas ir žalojimas valstybiniame rezervate, valstybiniame draustinyje, valstybiniame parke, ar biosferos rezervate, biosferos poligone ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki keturių tūkstančių  eurų.

Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki keturių tūkstančių penkių šimtų eurų.

Laukinių gyvūnų laikymas, pažeidžiant Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles ar kitus laukinių gyvūnų laikymą nelaisvėje reglamentuojančius teisės aktus, kai asmuo turi teisėtą gyvūnų įsigijimą patvirtinančius dokumentus, jeigu tokius dokumentus privaloma turėti, po rašytinio įspėjimo užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki penkių tūkstančių eurų.

Laukinių gyvūnų laikymas, pažeidžiant Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles ar kitus laukinių gyvūnų laikymą nelaisvėje reglamentuojančius teisės aktus, kai asmuo neturi teisėtą gyvūnų įsigijimą patvirtinančių dokumentų, jeigu tokius dokumentus privaloma turėti, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki penkių tūkstančių penkių šimtų eurų.

Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki septynių tūkstančių eurų.

Prekyba laukiniais gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų, pažeidžiant nustatytą tvarką, turint teisėtą laukinių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įsigijimą patvirtinančius dokumentus, jeigu tokius dokumentus privaloma turėti, užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki penkių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki septynių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

Prekyba laukiniais gyvūnais, išskyrus laukiniais paukščių ir žinduolių rūšių gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų, pažeidžiant nustatytą tvarką ir neturint teisėtą gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įsigijimą patvirtinančių dokumentų, jeigu tokius dokumentus privaloma turėti, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 11 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki devynių tūkstančių penkių šimtų eurų.

Prekyba laukinių paukščių ir žinduolių rūšių gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų, pažeidžiant nustatytą tvarką ir neturint teisėtą gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įsigijimą patvirtinančių dokumentų, jeigu tokius dokumentus privaloma turėti, užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkiolikos tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 13 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą, nuo penkių tūkstančių penkių šimtų iki trisdešimt tūkstančių eurų.

Laukinių gyvūnų introdukcija, reintrodukcija ar perkėlimas pažeidžiant nustatytą tvarką užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

Šio straipsnio 15 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą aštuonių šimtų iki penkių tūkstančių eurų.

Laukinių gyvūnų gyvenamosios aplinkos, dauginimosi sąlygų ir migracijos kelių apsaugos reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

Šio straipsnio 17 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

19. Už šio straipsnio 5, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 18 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių, laukinių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimas. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių, laukinių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimą.“

 

6 straipsnis. Įstatymo papildymas 1224 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1224 straipsniu:

1224 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė invazinių rūšių naudojimo pažeidimą ir valdymo priemonių nevykdymą

Invazinių rūšių naikinimo, izoliavimo ar gausos reguliavimo priemonių nevykdymas po rašytinio įspėjimo užtraukia baudą nuo dviejų šimtų eurų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki penkių tūkstančių penkių šimtų eurų.

Invazinių rūšių laikymas, auginimas, veisimas, dauginimas, mainymas, įvežimas į Lietuvos Respubliką, išvežimas iš Lietuvos Respublikos, vežimas per Lietuvos Respublikos teritoriją ar kitoks naudojimas pažeidžiant nustatytą tvarką užtraukia baudą penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų eurų iki trijų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

Invazinių rūšių patiekimas rinkai, paleidimas į aplinką ar introdukcija pažeidžiant nustatytą tvarką užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių penkių šimtų eurų.

Už šio straipsnio 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių, invazinių rūšių konfiskavimas. Už šio straipsnio 5, 6 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas nusižengimo padarymo įrankių, priemonių konfiskavimas ir privaloma skirti invazinių rūšių konfiskavimą.

Invazinėmis rūšimis laikomi Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše ir Reglamente (ES) Nr. 1143/2014 nurodytame Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąraše nurodytų rūšių gyvūnai, augalai, grybai ar mikroorganizmai. Šio straipsnio nuostatos taikomos tik gyviems invazinių rūšių egzemplioriams ir galinčioms daugintis jų dalims, gametoms, sėkloms, kiaušiniams ar auginiams, taip pat visiems šių rūšių hibridams, kurių atstovai gali išgyventi ir toliau daugintis.“.

 

7 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

aplinkos apsaugos įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 157).

2. 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 357) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB (OL 2009 L 140, p. 114).

3. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1000 (OL 2017 L 150, p. 14).

4. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/776 (OL 2017 L 116, p. 1).

5. 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL 2010 L 334, p. 17).

6. 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL 2012 L 26, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/52/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL 2014 L 124, p. 1).

7. 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL 2012 L 201, p. 60) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 29 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2229 (OL 2015 L 317, p. 13).

8. 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 ir Direktyva 2009/16/EB (OL 2013 L 330, p. 1).

9. 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2193 dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo (OL 2015 L 313, p. 1).

10. 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/802 dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse (OL 2016 L 132, p. 58).

11. 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/852 dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 (OL 2017 L 137, p. 1).

12. 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (OL L 317, 2014 11 4, p. 35).“

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia:

Seimo narys                                                                                                              Kęstutis Mažeika