Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2023 m. .................. d. Nr. T-.....       

Šiauliai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  6 straipsnio 41 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi, Kapinių sąrašų sudarymo reikalavimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, Šiaulių  miesto  savivaldybės taryba  nusprendžia:

Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras