Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RINKIMŲ KODEKSO 24 IR 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO BEI 361 STRAIPSNIU PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

 

2023 m.                  d.   Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Rinkimų komisijos negali rengti uždarų posėdžių, išskyrus atvejus, kuomet posėdžio metu dirbama su įslaptinta informacija.“

 

2 straipsnisPapildymas 361 straipsniu

Papildyti 361 straipsniu ir jį išdėstyti  taip:

 

361 straipsnis. Leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir nariai privalo įstatymų nustatyta tvarka kreiptis dėl leidimo dirbti ar susipažindinti su  įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, suteikimo per 15 dienų nuo pradėjimo eiti Vyriausiosios rinkimų komisijos nario ar pirmininko pareigas.“

 

3 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

Papildyti 37 straipsnio 1 dalį 12 punktu ir jį išdėstyti taip:

 

12 jis neįvykdė šio kodekso 361 straipsnyje nustatytos pareigos arba šio kodekso 361  straipsnyje nurodytas leidimas jam nebuvo išduotas arba buvo panaikintas“

 

4 straipsnis.  Įstatymo taikymas

Įstatymo įsigaliojimo metu dirbantys Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir nariai dėl šio įstatymo 2 straipsnyje nurodyto leidimo kreipiasi per 15 dienų  nuo šio įstatymo įsigaliojimo.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia 

Seimo nariai