Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL VILKŲ SUMEDŽIOJIMO PER 2020-2021 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITO PATVIRTINIMO

 

2020 m.            d. Nr. D1-

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, atsižvelgdamas į Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 42 punktą, taip pat į Vilko (Canis lupus) apsaugos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-699 „Dėl Vilko (Canis lupus) apsaugos plano patvirtinimo“, 36 punktą:

1. T v i r t i n u 175 vilkų sumedžiojimo per 2020-2021 m. medžioklės sezoną limitą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. spalio 15 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Vilmantas Graičiūnas

2020-09-22