Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 416 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 416 straipsnio pakeitimas

Papildyti 416 straipsnį 8 dalimi:

8. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 dalyse nustatytus pažeidimus, užfiksuotus Stacionariosios Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įrangos, įspėjimas arba nustatyta bauda taikoma transporto priemonės savininkui. Šiuo atveju, šio straipsnio 7 dalyje numatytas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas netaikomas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 416 straipsnio 8 dalis įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                        Paulius Saudargas