Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 55 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 55 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

55 straipsnis

Seimą sudaro Tautos atstovai – 121 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.

Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių.

Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas ir įgyvendinimas

 

Šis įstatymas taikomas eiliniams ir pirmalaikiams Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams,

organizuojamiems po šio įstatymo įsigaliojimo.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Lietuvos Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

 

Seimo nariai

 

 

1.   Andrius Palionis

2.   Ramūnas Karbauskis

3.   Petras Čimbaras

4.   Arvydas Nekrošius

5.   Valius Ąžuolas

6.   Zenonas Streikus

7.   Levutė Staniuvienė

8.   Guoda Burokienė

9.   Kęstutis Smirnovas

10. Aurimas Gaidžiūnas

11. Dainius Kepenis

12. Petras Nevulis

13. Gintautas Kindurys

14. Juozas Rimkus

15. Aušra Papirtienė

16. Gediminas Vasiliauskas

17. Lauras Stacevičius

18. Robertas Šarknickas

19. Algimantas Kirkutis

20. Andriejus Stančikas

21. Aurelijus Veryga

22. Kęstutis Mažeika

23. Aušrinė Norkienė

24. Stasys Jakeliūnas

25. Kęstutis Bacvinka

26. Audrys Šimas

27. Alfredas Stasys Nausėda

28. Stasys Tumėnas

29. Dainius Gaižauskas

30. Arūnas Gumuliauskas

31. Viktoras Pranckietis

32. Agnė Širinskienė

33. Juozas Varžgalys

34. Egidijus Vareikis

35. Michal Mackevič

36. Česlav Olševski

37. Jaroslav Narkevič

38. Rita Tamašunienė