Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

REZOLIUCIJA

 

DĖL MOTERŲ TEISIŲ RIBOJIMO IR TEISĖS VIRŠENYBĖS PRINCIPO PAŽEIDIMO LENKIJOJE

 

2020 m.      d. Nr.      

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

Gerbdamas ir puoselėdamas bendrą istoriją ir santykius su Lenkija kaip artima ir ypatingai svarbia Lietuvos sąjungininke bei kaimyne,

Atkreipdamas dėmesį į  Europos Sąjungos rezoliuciją (2017/0360R(NLE)) dėl teisės viršenybės padėties Lenkijoje, kurioje nurodoma, kad dabartinės Lenkijos Vyriausybės veiksmai pažeidžia Teismų nepriklausomybės ir teisės viršenybės principus;

Reaguodamas į tai, kad Lenkijos Konstitucinis tribunolas savo 2020 m. lapkričio 22 dienos sprendimu faktiškai uždraudė legalią prieigą prie saugaus aborto Lenkijoje net tais atvejais, kai nėštumas kenkia moters sveikatai, o vaisiaus sveikatos būklė nesuderinama su vaisiaus gyvybe;

Remdamasis Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos rezoliucija Nr. 1607 (2008), kurios 4 punkte teigiama, kad „abortų draudimas nenulemia, kad jų bus mažiau, o tiesiog veda prie nelegalių abortų, kurie kur kas labiau traumuoja ir padidina besilaukiančių moterų mirties riziką ir veda prie abortų „turizmo“, kuris yra brangus, atitolina aborto atlikimo datą ir lemia socialinę nelygybę“, o dėl netinkamomis sąlygomis atliekamų abortų kyla didelis pavojus fizinei ir dvasinei moters sveikatai, taip pat gali kilti grėsmė jų gyvybei;

Pabrėždamas, kad moters reprodukcinės teisės bei sveikata ir jos pasirinkimo teisė kontroliuojant savo kūną ir planuojant šeimą yra imperatyvi, o bet kokia prievarta nešioti vaisių, mirsiantį dar įsčiose ar netrukus po gimdymo dėl su gyvybe nesuderinamos sveikatos būklės, gali būtų vertinama kaip kankinimo ir nežmoniško elgesio draudimo pažeidimas,

 

Reiškia susirūpinimą dėl Lietuvai ypatingai svarbios ir artimos kaimynės bei sąjungininkės Lenkijos priimamų sprendimų, drastiškai apribojančių moterų teises, ypač reprodukcines teises, bei keliančių grėsmę jų emocinei ir fizinei sveikatai bei gyvybei;

Palaiko Lenkijos žmogaus teisių ir moterų teisių organizacijų protestus prieš šiuos moterų reprodukcinių teisių pažeidimus;

Ragina Lenkijos Vyriausybę gerbti teisės viršenybę ir žmogaus teises, tame tarpe ir teisę prieigą prie saugaus nėštumo nutraukimo bei paruošti įstatymo pakeitimus, kurie užtikrintų saugų ir prieinamą naudojimąsi šia teise;

Kviečia Europos Sąjungos valstybes vieningai pasmerkti tokias Lenkijos tolesnio judėjimo autoritarine kryptimi apraiškas, imtis visų teisėtų politinių priemonių padėti Lenkijos valstybei ištaisyti žmogaus teisių bei laisvių apsaugai daromą žalą bei remti Lenkijos pilietinės visuomenės iniciatyvas stabdančias demokratijos eroziją;

Kviečia Lietuvos Respublikos Prezidentą viešai išreikšti savo poziciją dėl Lenkijos moterų teisių ribojimo bei grubių sisteminių moterų reprodukcinių teisių pažeidimų ir teisinės padėties bloginimo;

Siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybei suformuoti specialų pagalbos fondą Lenkijos moterims, atvyksiančioms į Lietuvą ieškant galimybės saugiai nutraukti nėštumą.

 

 

 

Teikia

Seimo narė                                                                  Dovilė Šakalienė