Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO TEIKIAMAI KANDIDATŪRAI Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VICEMERO PAREIGAS

 

2023 m. balandžio 11 d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės mero teikimą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba   nusprendžia:

Pritarti                                            kandidatūrai į Šiaulių miesto savivaldybės vicemero pareigas. 

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras