Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 79, 124, 146, 477, 548

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                    Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 79 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 79 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų pažeidimas arba neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios draudžiamos skelbti viešosios informacijos, susijusios su asmens duomenimis, paskelbimas radijo ir (ar) televizijos programose, atskirose programose, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų kataloguose

užtraukia įspėjimą arba baudą radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų vadovams nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.“.

 

2 straipsnis. 124 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 124 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Reikalavimų dėl Europos kūrinių ir nepriklausomų kūrėjų sukurtų kūrinių dalies transliuojamose televizijos programose ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų kataloguose nesilaikymas

užtraukia įspėjimą arba baudą televizijos programų transliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų vadovams nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.“.

 

3 straipsnis. 146 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 146 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Reikalavimų televizijos reklamai, teleparduotuvei, prekių rodymui, reklamai radijo programose, komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo programų ir (ar) atskirų programų rėmimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų vadovams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.“.

 

4 straipsnis. 477 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 477 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijose ir leidimuose nustatytų reikalavimų pažeidimas ar pareigos pranešti Lietuvos radijo ir televizijos komisijai apie numatomą licencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos nutraukimą nevykdymas

užtraukia įspėjimą arba baudą radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų ir retransliuotojų vadovams nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.“.

2. pakeisti 477 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimų nevykdymas

užtraukia įspėjimą arba baudą radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų vadovams nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.“.

3. pakeisti 477 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Nelicencijuojamos radijo, televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos vykdymas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimas nepranešus Lietuvos radijo ir televizijos komisijai apie veiklos vykdymo ar paslaugų teikimo pradžią

užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims arba nelicencijuojamą radijo, televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklą vykdančių juridinių asmenų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų vadovams nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.“.

4. Papildyti 477 straipsnį nauja 6 dalimi ir ją išdėstyti taip:

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

 

užtraukia baudą fiziniams asmenims arba nelicencijuojamą radijo, televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklą vykdančių juridinių asmenų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų vadovams nuo šešių šimtų iki dviejų tūkstančių dvidešimt septynių eurų.”  

 

5 straipsnis. 548 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 548 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų paskelbtos informacijos saugojimo tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų vadovams nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai

 

Ramūnas Karbauskis

 

Stasys Tumėnas

 

Vytautas Kernagis

 

Robertas Šarknickas