Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

REZOLIUCIJA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

2017 m. balandžio     d.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, apsvarstęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 metų veiklos ataskaitą,

pritaria Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 metų veiklos ataskaitai.

 

 

Seimo PirmininkAS

 

 

 

Teikia:

 

Seimo narys                                                                                                 Virginijus Sinkevičius