Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS  ĮSTATYMO NR. I-172 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

 

2021 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Išlaidų, kurias patiria paramos gavėjas, viešindamas informaciją apie paramos teikėją, suma neturi viršyti 40 procentų šio paramos teikėjo suteiktos paramos vertės. Jeigu viešindamas informaciją paramos gavėjas patiria išlaidų, viršijančių šiame punkte nurodytą ribą, šios minėtą ribą viršijančios išlaidos laikomos parama, panaudota ne pagal paramos paskirtį.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                        Saulius Skvernelis