Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS NUSTATYMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijas (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Vidaus reikalų ministras