Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS PIRMININKO PASKYRIMO

 

2018 m. sausio       d. Nr. XIII-  

Vilnius

 


 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 61 straipsniu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko teikimą, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Paskirti Dalią Urbanavičienę Etninės kultūros globos tarybos pirmininke.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

Projektą teikia:

Seimo Pirmininkas

Viktoras Pranckietis

 

part_f005a636773c433d8dc48f5d04edd90d_end