Projektas

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. GRUODŽIO 12 D. NUTARIMO NR. 1296 „DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DIPLOMATŲ NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimą Nr.1296 „Dėl valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 52 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

Vidaus reikalų ministras