LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius,

tel. (8~5) 266 3661, faks. (8~5) 266 3663, el. p. info@am.lt, http://www.am.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370

 

Adresatams pagal sąrašą

 

2020-

Nr.

(14)-D8

Į

 

Nr.

 

 

dėl įsakymO projektO derinimo

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija teikia derinti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – Reglamentas), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017  „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Įsakymo projektas).

Reglamentas papildomas 1163 punktu ir 12 priedu, kuriame pateikiamas Statybos užbaigimo procedūrų vykdymo visuotinio karantino metu tvarkos aprašas, nustatantis statybos užbaigimo procedūrų vykdymo tvarką visuotinio karantino, paskelbto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, metu.

Įsakymo projektas ir susiję dokumentai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Įsakymo projektą parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vadovas Dainius Čergelis (tel. 8~616 98137, el. p. dainius.cergelis@am.lt) ir Statybos normavimo klausimų vyr. specialistas Marius Rimkevičius (tel. 8~620 61681, el. p. marius.rimkevicius@am.lt).

PRIDEDAMA:

1. Įsakymo Projektas, 3 lapai.

2. Įsakymo Projekto lyginamasis variantas, 3 lapai.

3. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas.

4. Teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 5 lapai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Rimkevičius, 8~620 61681, el. p. marius.rimkevicius@am.lt

 

 

Aplinkos ministerijos 2020-                 rašto Nr. (14)-D8     

adresatų sąrašas

 

1. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija  el. p. info@vtpsi.lt

2. Lietuvos savivaldybių asociacija, el. p. bendras@lsa.lt

3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, el. p. pagd@vpgt.lt

4. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba  el. p. vstt@vstt.lt

5. Kultūros paveldo departamentas  el. p. centras@kpd.lt

6. Nacionalinio visuomenės sveikatos centras el. p. info@nvsc.lt

7. Valstybinė darbo inspekcija el. p. info@vdi.lt

8. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos el. p. centras@ndt.lt

9. Radiacinės saugos centras el. p. rsc@rsc.lt

10. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba el. p. info@vmvt.lt

11. Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos el. p. muitine@lrmuitine.lt

12. Lietuvos kelių policijos tarnyba el. p. info@policija.lt

13. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos el. p. dvks@vsat.vrm.lt

14. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba el. p. info@vert.lt

15. Susisiekimo ministerija el. p. sumin@sumin.lt