Projektas

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 22 d. Nr. T1-4

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 30 straipsnio 1 dalimi, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūrą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. T3-107 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. kovo 2 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras