Projektas  

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL ProtokolO, KURIUO IŠ DALIES keičiaMA 1997 m. LIEPOS 22 D. Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartIS dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo, RATIFIKAVIMO

 

2023 m.                                 d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Protokolo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio pirmosios dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2023 m. kovo 20 d. dekretą Nr. 1K-1262, ratifikuoja 2022 m. rugsėjo 30 d. Vilniuje pasirašytą Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama 1997 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas