ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-244 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. gegužės       d. Nr. T-      

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio  33 punktu ir 15 straipsnio 2 dalies 29 punktu,  Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-244 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“, ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras