Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. LAPKRIČIO 19 D. NUTARIMO NR. XIV-17 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2023 m.             d. Nr. XIV-

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetą:

1) Angelė Jakavonytė;

2) Vytautas Juozapaitis;

3) Vytautas Kernagis;

4) Silva Lengvinienė;

5) Liuda Pociūnienė;

6) Robertas Šarknickas;

7) Stasys Tumėnas;

8) Kęstutis Vilkauskas.“

 

2 straipsnis.

Pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

12 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetą:

1) Dalia Asanavičiūtė;

2) Eugenijus Jovaiša;

3) Ieva Kačinskaitė-Urbonienė;

4) Laima Nagienė;

5) Aušrinė Norkienė;

6) Beata Pietkiewicz;

7) Edmundas Pupinis;

8) Edita Rudelienė;

9) Jurgita Šiugždinienė;

10) Vilija Targamadzė;

11) Artūras Žukauskas.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                  (Parašas                   Jurgis Razma