Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO NR. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2024 m.             d. Nr.     

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 81 punktu:

81) lapkričio 15-oji – Mecenatystės diena;“.

2. Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 81–88 punktus laikyti atitinkamai 82-89 punktais.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas