PROJEKTAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. XIII-992 2 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. Nr.

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

1. Papildyti Įstatymo 2 priedą 23 punktu:

23. Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės polderiai“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia Seimo nariai:                                                              Alfredas Stasys Nausėda           

 

:                                                                                               Aurimas Gaidžiūnas

Andriejus Stančikas

Kazys Starkevičius

Roma Petrauskienė

Petras Čimbaras

Juozas Baublys                  

Algimantas Salamakinas