Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 2, 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

 

2023 m. balandžio 18 d. Nr.      

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir išdėstyti taip:

3. Keleivinėms transporto priemonėms priskiriamos motorinės ir elektrinės transporto priemonės, pagamintos keleiviams vežti. Tai autobusai, troleibusai, lengvieji automobiliai, lengvieji automobiliai taksi, keleiviniai funikulieriai, kabamųjų lynų kelių keltuvai.“

Papildyti 2 straipsnį 8 ir 81 dalimi ir jas išdėstyti taip:

8. Keleivinis funikulierius – įrenginys, skirtas žmonių pakėlimui ir nuleidimui vagonuose pasvirusių bėgių keliu, naudojant specialų pavaros mechanizmą, įrengtą ne vagone.“

81. Kabamasis lynų kelių keltuvas – lynų kelio vežtuvai (kabinos) yra pakabinti ant vieno arba kelių lynų ir (arba) yra jų traukiami.“

 

2 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 3 dalį ir jį išdėstyti taip:

3. Reguliarūs reisai – reisai, kuriais keleiviai vežami nustatytu dažnumu ir maršrutais, kelionės metu paimant ir išleidžiant keleivius tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių ir tarifų. Reguliarūs reisai organizuojami, jeigu gatvių ir kelių būklė atitinka Susisiekimo ministerijos nustatytus reikalavimus. Keleiviai reguliariais reisais vežami tik autobusais, troleibusais, maršrutiniais taksi, funikulieriais ir kabamųjų lynų kelių keltuvais“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 


 

 

 

Teikia

part_c6c189a0d07c445e9a79a098181fb857_end

Seimo nariai                                                                        Romualdas Vaitkus

Juozas Baublys

Kasparas Adomaitis

Monika Ošmianskienė

Andrius Bagdonas

Andrius Kupčinskas

Justinas Urbanavičius

Laima Nagienė

Gintautas Paluckas

Linas Jonauskas

Sergejus Jovaiša

Jonas Gudauskas

Virgilijus Alekna

Aušrinė Norkienė

 

 

part_9f3de307b90345b5a67a985e82945ca0_end