Projektas

 

PRIENŲ RAJONO savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

Dėl laisvos valstybinės žemės SKLYPO PRIPAŽINIMO BŪTINU VISUOMENĖS POREIKIAMS IR JO ĮTRAUKImo Į NEPRIVATIZUOTINŲ sklypŲ SĄRAŠĄ

 

2020 m. gruodžio 8 d. Nr. T1-308

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 13 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdama į Prienų rajono savivaldybės administracijos Veiverių seniūnijos 2020-11-30 raštą Nr. (33.3.12V)-LS-757 „Dėl aikštelės įtraukimo į neprivatizuojamų objektų sąrašą“, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pripažinti būtinu visuomenės poreikiams apie 0,1000 ha ploto valstybinės žemės sklypą, esantį Tvenkinio g., Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav. (schema pridedama).

2. Įtraukti 1 punkte nurodytą žemės sklypą į neprivatizuotinų sklypų sąrašą, patvirtintą Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T3-35 „Dėl laisvos valstybinės žemės sklypų pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams ir jų įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą“.

3. Siūlyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriui šio sprendimo 1 punkte nurodyto laisvos valstybinės žemės sklypo neprivatizuoti.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras