Projektas

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

CIVILINIO KODEKSO 2.27 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

ĮSTATYMAS

 

 

 

2017 m. d. Nr.

 

Vilnius

 

 

 

(Žin., 2000, Nr. 74-2262)

 

 

1 straipsnis. 2.27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.27 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

Asmens lyties nustatymo teisinis pagrindas ir lyties keitimas

1. Asmens lytis yra genetiškai nulemta žmogaus prigimtinė savybė. Asmens lyties (vyriškos arba moteriškos) nustatymo teisinis pagrindas yra genetiškai nulemta asmens lytis.

2. Farmakologinės, chirurginės procedūros ar psichiatrinė, psichologinė terapija, kuriomis siekiama pakeisti genetiškai nulemtos asmens lyties požymius (lyties keitimas), Lietuvos Respublikoje yra draudžiamos.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Teikia:

Seimo nariai

 

1.   Laurynas Kasčiūnas

2.   Paulius Saudargas

3.   Rimantas Jonas Dagys

4.   Povilas Urbšys

5.   Rita Tamašunienė

6.   Algimantas Dumbrava

7.   Audrys Šimas

8.   Vanda Kravčionok

9.   Zenonas Streikus

10. Egidjus Vareikis

11. Laimutė Matkevičienė

12. Kazys Starkevičius

13. Mindaugas Puidokas

14. Aurimas Gaidžiūnas

15. Stasys Tumėnas

16. Arūnas Gumuliauskas

17. Asta Kubilienė

18. Aušrinė Norkienė

19. Arvydas Nekrošius

20. Dainius Kepenis

21. Algimantas Kirkutis

22. Kęstutis Mažeika

23. Juozas Rimkus

24. Andriejus Stančikas

25. Viktoras Rinkevičius

26. Gediminas Vasiliauskas (atšaukė parašą 2018-09-27)

27. Lauras Stacevičius

28. Guoda Burokienė

29. Levutė Staniuvienė

30. Andrius Navickas

31. Audronius Ažubalis